Expertiza Contabila

Consultanta contabilitate
Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist (expert contabil autorizat) ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili adevarul intr-o situatie, problema sau litigiu.
Consultanta contabilitate

Dupa destinatia sa expertiza contabila poate fi:

judiciara - solicitata de anumite organe pentru solutionarea cauzelor aflate in stare de ancheta, cercetare, judecata. Ex: politia, parchetul, tribunalul.

extrajudiciara - solicitata de o persoana fizica sau juridica interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatii comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Obiectul expertizei contabile judiciare se refera la cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative si probleme economico-financiare.