Evidenta contabila ONG a Asociatiilor si Fundatiilor

Se tine in conformitate cu:
Evidenta contabila ong

 • Ordonanta 26/2000 privind functionarea asociatiilor si fundatiilor cu sau fara scop patrimonial;
 • Ordinul 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Legea 246/2005;
 • Legea 82/1991 privind contabilitatea societatilor comerciale, care reglementeaza modul de organizare si de conducere a contabilitatii, registrele de contabilitate obligatorii, intocmirea situatiilor financiare, precum si contraventiile aplicate pentru nerespectarea acestora;
 • Legea 252/2003 privind Registrul Unic de Control;
 • Ordinul 870/2005 privind Registrul de Evidenta Fiscala;
 • Ordin 3055/2009 pentru aprobarea formularelor financiar contabile;
 • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si HG 44/2008 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal;
 • HG 518/1995 privind plafoanele de diurna si cazare;
 • OUG 196/2005 si Legea 105/2006 privind obligatiile declarative catre Fondul de Mediu;
 • Legea 656/2002 privind raportarea care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Consultanta contabilitate

Evidenta contabila consta in:

- preluarea documentelor primare de la client si verificarea indeplinirii cerintelor legale si a normelor in vigoare;
- delimitarea documentelor aferente activitatii fara scop patrimonial si a celor cu scop patrimonial;
- inregistrarea documentelor primare in ordine cronologica, in functie de scopul patrimonial si in conformitate cu legislatia in vigoare intr-un soft specializat acestor tipuri de activitati;
- inchiderea conturilor de venituri si a conturilor de cheltuieli; - verificarea pragului de scutire de la impozit pe profit a activitatilor cu scop patrimonial;
- calculul impozitului pe profit anual pentru activitatile cu scop patrimonial;
- inchiderea tva si stabilirea sumelor de plata sau de recuperat;
- verificarea corespondentelor din balanta;
- verificarea conditiilor necesare pentru a realiza operatiile de achizitii si livrari intracomunitare de bunuri si servicii si inregistrarea acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- verificarea conditiilor necesare pentru a realiza operatiile de import si export de bunuri si servicii si inregistrarea acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- verificarea depasirii pragului de tva pentru neplatitori si a pragului pentru platitorii trimestriali;
- verificarea altor conditii ce pot modifica vectorul fiscal al societatii;
- preluarea corecta a sumelor in declaratiile aferente si depunerea acestora la organele abilitate;
- verificarea periodica a fiselor de platitor si reglarea acestora daca este cazul;
- completarea la zi a registrelor contabile obligatorii;
- intocmirea si certificarea situatiilor financiare anuale specifice;
- completarea Registrului Jurnal;
- completarea Registrului Inventar;
- completarea Registrului de Evidenta Fiscala;
- completarea Jurnalului de Vanzari si Cumparari;
- intocmirea si depunerea altor declaratii trimestriale, semestriale si anuale.

Evidenta contabila: